پارکینسون سن و سال نمی شناسد!

پارکینسون سن و سال نمی شناسد!

در پارکینسون تعدادی از سلول‌های ماده سیاه مغز تخریب شده و ماده شیمیایی دوپامین کاهش پیدا می‌کند.

پارکینسون سن و سال نمی شناسد!

(image)

در پارکینسون تعدادی از سلول‌های ماده سیاه مغز تخریب شده و ماده شیمیایی دوپامین کاهش پیدا می‌کند.
پارکینسون سن و سال نمی شناسد!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

خرم خبر