پاداش ۷۰۰ میلیونی هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان؟

پاداش ۷۰۰ میلیونی هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان؟

حمیدرضا کفاش در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات معاون سابق آموزش و پرورش مبنی بر پاداش‌های میلیونی در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:این موضوع ۷۰۰ میلیون که آقای محدث از آن صحبت به میان می‌آورد، کاملا کذب محض است.

پاداش ۷۰۰ میلیونی هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان؟

(image)

حمیدرضا کفاش در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات معاون سابق آموزش و پرورش مبنی بر پاداش‌های میلیونی در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:این موضوع ۷۰۰ میلیون که آقای محدث از آن صحبت به میان می‌آورد، کاملا کذب محض است.
پاداش ۷۰۰ میلیونی هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان؟

عکس جدید اینستاگرام