پاداش ۵/۵میلیاردی هیئت‌مدیره شستا را ببینید!

پاداش ۵/۵میلیاردی هیئت‌مدیره شستا را ببینید!

۱۲ شرکت داروسازی وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سه سال دولت یازدهم نزدیک به ۵٫۵ میلیارد تومان پاداش میان هیئت مدیره خود توزیع کردند.

پاداش ۵/۵میلیاردی هیئت‌مدیره شستا را ببینید!

(image)

۱۲ شرکت داروسازی وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سه سال دولت یازدهم نزدیک به ۵٫۵ میلیارد تومان پاداش میان هیئت مدیره خود توزیع کردند.
پاداش ۵/۵میلیاردی هیئت‌مدیره شستا را ببینید!

بک لینک قوی

بازار بورس