پاداش ۱/۷میلیاردتومانی در فولاد کجاست؟

پاداش ۱/۷میلیاردتومانی در فولاد کجاست؟

شرکت فولاد مبارکه با تکذیب پرداخت پاداش به هیات مدیره فولاد مبارکه اعلام کرد: پرداختی ها در وجه شرکت ها واریز شده نه به حساب اشخاص.

پاداش ۱/۷میلیاردتومانی در فولاد کجاست؟

(image)

شرکت فولاد مبارکه با تکذیب پرداخت پاداش به هیات مدیره فولاد مبارکه اعلام کرد: پرداختی ها در وجه شرکت ها واریز شده نه به حساب اشخاص.
پاداش ۱/۷میلیاردتومانی در فولاد کجاست؟

خرید بک لینک رنک 4

مجله اتومبیل