ویسی برای تماشای بازی‌های یورو ۲۰۱۶ راهی اروپا شد

ویسی برای تماشای بازی‌های یورو ۲۰۱۶ راهی اروپا شد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان قرار است برای تماشای مسابقات یورو ۲۰۱۶ راهی فرانسه شود.

ویسی برای تماشای بازی‌های یورو ۲۰۱۶ راهی اروپا شد

(image)

سرمربی تیم فوتبال سپاهان قرار است برای تماشای مسابقات یورو ۲۰۱۶ راهی فرانسه شود.
ویسی برای تماشای بازی‌های یورو ۲۰۱۶ راهی اروپا شد

مجله اتومبیل