ولی عهد عربستان به دیدار باراک اوباما می‌رود

ولی عهد عربستان به دیدار باراک اوباما می‌رود

وزیر دفاع و ولی عهد عربستان سعودی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا و دبیر کل سازمان ملل فردا به آمریکا می‌رود.

ولی عهد عربستان به دیدار باراک اوباما می‌رود

(image)

وزیر دفاع و ولی عهد عربستان سعودی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا و دبیر کل سازمان ملل فردا به آمریکا می‌رود.
ولی عهد عربستان به دیدار باراک اوباما می‌رود

استخدام