ولایتی: آمریکایی‌ها صادق نیستند/ در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم

ولایتی: آمریکایی‌ها صادق نیستند/ در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه آمریکا در گفته‌ها و تعهدات خود صادق نیست، گفت: ایران به تعهدات خود عمل کرده است و باید طرف های مذاکره و آمریکا تعهدات خود را عمل کنند.

ولایتی: آمریکایی‌ها صادق نیستند/ در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم

(image)

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه آمریکا در گفته‌ها و تعهدات خود صادق نیست، گفت: ایران به تعهدات خود عمل کرده است و باید طرف های مذاکره و آمریکا تعهدات خود را عمل کنند.
ولایتی: آمریکایی‌ها صادق نیستند/ در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم

بک لینک رنک 5

تلگرام