وقتی نخست وزیر بریتانیا به الیزابت تعظیم کرد!/ دست بوسان ملکه

وقتی نخست وزیر بریتانیا به الیزابت تعظیم کرد!/ دست بوسان ملکه

تعظیم خانم ترزا می برای دریافت حکم انتصاب نخست وزیری خود از ملکه الیزابت چیزی فراتر از یک تعظیم تشریفاتی است. طبق قوانین نانوشته انگلیس شخصملکه رئیس قوه مجریه است.

وقتی نخست وزیر بریتانیا به الیزابت تعظیم کرد!/ دست بوسان ملکه

(image)

تعظیم خانم ترزا می برای دریافت حکم انتصاب نخست وزیری خود از ملکه الیزابت چیزی فراتر از یک تعظیم تشریفاتی است. طبق قوانین نانوشته انگلیس شخصملکه رئیس قوه مجریه است.
وقتی نخست وزیر بریتانیا به الیزابت تعظیم کرد!/ دست بوسان ملکه

90ورزشی