وقتی دانشگاه آزاد تحمل نیروهای انقلابی را ندارد

وقتی دانشگاه آزاد تحمل نیروهای انقلابی را ندارد

معاون اداره‌کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد به دلیل تبیین مواضع و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص جنبش دانشجویی و همچنین اننقاد صریح از عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی عزل و برکنار شد.

وقتی دانشگاه آزاد تحمل نیروهای انقلابی را ندارد

(image)

معاون اداره‌کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد به دلیل تبیین مواضع و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص جنبش دانشجویی و همچنین اننقاد صریح از عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی عزل و برکنار شد.
وقتی دانشگاه آزاد تحمل نیروهای انقلابی را ندارد

فانتزی