وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه افزایش می‌یابد

وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه افزایش می‌یابد

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه افزایش می‌یابد

(image)

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه افزایش می‌یابد

دانلود فیلم جدید