وزیر نفت عربستان برکنار می‌شود

وزیر نفت عربستان برکنار می‌شود

چند روز پس از نشست نفتی دوحه فاش شد که جانشین ولیعهد و وزیر جنگ سعودی، با وجود آن که در نشست دوحه حضور نداشت، ولی باعث شکست این نشست در دستیابی به توافقی برای راکد نگه داشتن سطح تولید نفت شده است.

وزیر نفت عربستان برکنار می‌شود

(image)

چند روز پس از نشست نفتی دوحه فاش شد که جانشین ولیعهد و وزیر جنگ سعودی، با وجود آن که در نشست دوحه حضور نداشت، ولی باعث شکست این نشست در دستیابی به توافقی برای راکد نگه داشتن سطح تولید نفت شده است.
وزیر نفت عربستان برکنار می‌شود

اپدیت نود32

مرکز فیلم