وزیر دفاع عازم مسکو شد

وزیر دفاع عازم مسکو شد

وزیردفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح برای شرکت در«پنجمین همایش سالانه بین المللی امنیت»امروزعازم مسکوشد.

وزیر دفاع عازم مسکو شد

(image)

وزیردفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح برای شرکت در«پنجمین همایش سالانه بین المللی امنیت»امروزعازم مسکوشد.
وزیر دفاع عازم مسکو شد

آپدیت نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید