وزیر دفاع روسیه به تهران آمد

وزیر دفاع روسیه به تهران آمد

وزیر دفاع روسیه برای شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه ویژه مبارزه با تروریسم وارد تهران شد.

وزیر دفاع روسیه به تهران آمد

(image)

وزیر دفاع روسیه برای شرکت در نشست سه جانبه ایران، روسیه و سوریه ویژه مبارزه با تروریسم وارد تهران شد.
وزیر دفاع روسیه به تهران آمد

استخدام