وزیر بهداشت با وارد شدن به بازی‌های سیاسی عملکرد خود را زیر سوال نبرد

وزیر بهداشت با وارد شدن به بازی‌های سیاسی عملکرد خود را زیر سوال نبرد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام حسین(ع)گفت: بهتر است قاضی‌زاده هاشمی بیش از این وارد بازی‌های سیاسی نشود و عملکرد خود را با این صحبت‌ها خدشه‌دار نکند.

وزیر بهداشت با وارد شدن به بازی‌های سیاسی عملکرد خود را زیر سوال نبرد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام حسین(ع)گفت: بهتر است قاضی‌زاده هاشمی بیش از این وارد بازی‌های سیاسی نشود و عملکرد خود را با این صحبت‌ها خدشه‌دار نکند.
وزیر بهداشت با وارد شدن به بازی‌های سیاسی عملکرد خود را زیر سوال نبرد

فروش بک لینک قوی

طاووس موزیک