وزیر امور «مغرب عربی» الجزایر، امشب وارد دمشق شد

وزیر امور «مغرب عربی» الجزایر، امشب وارد دمشق شد

وزیر امور «مغرب عربی»، در الجزایر، امشب (یکشنبه) وارد دمشق شد تا در جشن استقلال سوریه شرکت کند.

وزیر امور «مغرب عربی» الجزایر، امشب وارد دمشق شد

(image)

وزیر امور «مغرب عربی»، در الجزایر، امشب (یکشنبه) وارد دمشق شد تا در جشن استقلال سوریه شرکت کند.
وزیر امور «مغرب عربی» الجزایر، امشب وارد دمشق شد

آپدیت نود 32 ورژن 7

آهنگ جدید