وزیر اطلاعات به عیادت فرماندار دالاهو رفت

وزیر اطلاعات به عیادت فرماندار دالاهو رفت

وزیر اطلاعات از فرماندار دالاهو که در حادثه سوء قصد زخمی شده است، عیادت کرد.

وزیر اطلاعات به عیادت فرماندار دالاهو رفت

(image)

وزیر اطلاعات از فرماندار دالاهو که در حادثه سوء قصد زخمی شده است، عیادت کرد.
وزیر اطلاعات به عیادت فرماندار دالاهو رفت

شهر خبر