وزرای خارجه آمریکا و عربستان درباره مسائل مختلف از جمله ایران رایزنی کردند

وزرای خارجه آمریکا و عربستان درباره مسائل مختلف از جمله ایران رایزنی کردند

وزیر خارجه آمریکا و عربستان، روز دوشنبه در پاریس، پایتخت فرانسه دیدار و درباره مسائل مختلف منطقه از جمله ایران رایزنی کردند.

وزرای خارجه آمریکا و عربستان درباره مسائل مختلف از جمله ایران رایزنی کردند

(image)

وزیر خارجه آمریکا و عربستان، روز دوشنبه در پاریس، پایتخت فرانسه دیدار و درباره مسائل مختلف منطقه از جمله ایران رایزنی کردند.
وزرای خارجه آمریکا و عربستان درباره مسائل مختلف از جمله ایران رایزنی کردند

بک لینک رنک 8

اخبار دنیای دیجیتال