وزرات بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به استقبال هفته خوابگاه‌ها می‌روند

وزرات بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به استقبال هفته خوابگاه‌ها می‌روند

هفته خوابگاه‌ها از ۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ماه با حضور مسئولان فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و اجرای برنامه‌های مختلف در خوابگاه‌های دانشجویی برگزار می‌شود.

وزرات بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به استقبال هفته خوابگاه‌ها می‌روند

(image)

هفته خوابگاه‌ها از ۲۹ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ماه با حضور مسئولان فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و اجرای برنامه‌های مختلف در خوابگاه‌های دانشجویی برگزار می‌شود.
وزرات بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به استقبال هفته خوابگاه‌ها می‌روند

خرید بک لینک