وزارت کشور عربستان جمع‌آوری علنی پول برای تروریست‌های سوریه را ممنوع کرد

وزارت کشور عربستان جمع‌آوری علنی پول برای تروریست‌های سوریه را ممنوع کرد

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد از این پس اعلام هرگونه فراخوان بدون مجوز برای کمک به «برداران سوری» غیر قانونی بوده و مسئولان این گونه اقدامات تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وزارت کشور عربستان جمع‌آوری علنی پول برای تروریست‌های سوریه را ممنوع کرد

(image)

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد از این پس اعلام هرگونه فراخوان بدون مجوز برای کمک به «برداران سوری» غیر قانونی بوده و مسئولان این گونه اقدامات تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وزارت کشور عربستان جمع‌آوری علنی پول برای تروریست‌های سوریه را ممنوع کرد

دانلود فیلم جدید