وزارت علوم یا دیوان محاسبات؛ کدام یک دروغ می‌‌گویند؟

وزارت علوم یا دیوان محاسبات؛ کدام یک دروغ می‌‌گویند؟

یکی از دانشجویان بورسیه گفت: با یک حساب سرانگشتی اگر متوسط شهریه حدود ۱۶۵ دانشجوی بورسیه را ۳۵ میلیون تومان در نظر بگیریم حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود پس ادعای این سازمان مبنی بر ۳۷۰۰ دانشجوی متخلف بورسیه یک دروغ فاحش است.

وزارت علوم یا دیوان محاسبات؛ کدام یک دروغ می‌‌گویند؟

(image)

یکی از دانشجویان بورسیه گفت: با یک حساب سرانگشتی اگر متوسط شهریه حدود ۱۶۵ دانشجوی بورسیه را ۳۵ میلیون تومان در نظر بگیریم حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود پس ادعای این سازمان مبنی بر ۳۷۰۰ دانشجوی متخلف بورسیه یک دروغ فاحش است.
وزارت علوم یا دیوان محاسبات؛ کدام یک دروغ می‌‌گویند؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی