وزارت صنعت،مجوز واردات خودروهای آمریکایی را صادر کرد/ ۵۰ درصد مشکل حل شد

وزارت صنعت،مجوز واردات خودروهای آمریکایی را صادر کرد/ ۵۰ درصد مشکل حل شد

با این مجوز ۵۰ درصد قضیه حل شده است و باید دید که طرف مقابل هم راضی به حل ۵۰ درصد دیگر قضیه می شود یا خیر!

وزارت صنعت،مجوز واردات خودروهای آمریکایی را صادر کرد/ ۵۰ درصد مشکل حل شد

(image)

با این مجوز ۵۰ درصد قضیه حل شده است و باید دید که طرف مقابل هم راضی به حل ۵۰ درصد دیگر قضیه می شود یا خیر!
وزارت صنعت،مجوز واردات خودروهای آمریکایی را صادر کرد/ ۵۰ درصد مشکل حل شد

بک لینک رنک 5

موسیقی