وزارت بهداشت برای افرادی استثنا قائل شده که بدون «دوره طرح» فلوشیپ بگذرانند

وزارت بهداشت برای افرادی استثنا قائل شده که بدون «دوره طرح» فلوشیپ بگذرانند

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، در نامه ای به دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، از او خواسته است تا «حسب نظر مقام محترم وزارت» اجازه‌ی شرکت فارغ التحصیلان برخی رشته‌ها را در دوره‌های فوق تخصص بدون گذراندن دوره ی طرح بدهد؛ میانبری که مشمول دختر آقای وزیر می شود!

وزارت بهداشت برای افرادی استثنا قائل شده که بدون «دوره طرح» فلوشیپ بگذرانند

(image)

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، در نامه ای به دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، از او خواسته است تا «حسب نظر مقام محترم وزارت» اجازه‌ی شرکت فارغ التحصیلان برخی رشته‌ها را در دوره‌های فوق تخصص بدون گذراندن دوره ی طرح بدهد؛ میانبری که مشمول دختر آقای وزیر می شود!
وزارت بهداشت برای افرادی استثنا قائل شده که بدون «دوره طرح» فلوشیپ بگذرانند

آخرین اخبار ورزشی