ورود وزارت کشور به دیدار پرحاشیه استقلال اهواز و پرسپولیس

ورود وزارت کشور به دیدار پرحاشیه استقلال اهواز و پرسپولیس

 وزارت کشور درباره دیدار پرحاشیه استقلال اهواز و پرسپولیس جلسه ای مهم برگزار خواهد کرد.

ورود وزارت کشور به دیدار پرحاشیه استقلال اهواز و پرسپولیس

(image)

 وزارت کشور درباره دیدار پرحاشیه استقلال اهواز و پرسپولیس جلسه ای مهم برگزار خواهد کرد.
ورود وزارت کشور به دیدار پرحاشیه استقلال اهواز و پرسپولیس

آپدیت نود 32 ورژن 9

اسکای نیوز