ورود نخستین هواپیمای ایرفرانس پس از ۸ سال به ایران

ورود نخستین هواپیمای ایرفرانس پس از ۸ سال به ایران

نخستین هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرفرانس بعد از ۸ سال در فرودگاه امام خمینی (ره) دقایقی قبل به زمین نشست.

ورود نخستین هواپیمای ایرفرانس پس از ۸ سال به ایران

(image)

نخستین هواپیمای شرکت هواپیمایی ایرفرانس بعد از ۸ سال در فرودگاه امام خمینی (ره) دقایقی قبل به زمین نشست.
ورود نخستین هواپیمای ایرفرانس پس از ۸ سال به ایران

خرید بک لینک

آهنگ جدید