ورود مجلس به ماجرای درز اسناد هسته‌ای/ وزارت خارج پاسخ دهد

ورود مجلس به ماجرای درز اسناد هسته‌ای/ وزارت خارج پاسخ دهد

عضو کمیسیون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: آمریکایی‌ها در صورتی که منافعشان ایجاب کند، دست به هر اقدامی می‌زنند و نباید فراموش کنیم که با یک کشور بالقوه و بالفعل دشمن، در ابعاد مختلف مذاکره می‌کنیم.

ورود مجلس به ماجرای درز اسناد هسته‌ای/ وزارت خارج پاسخ دهد

(image)

عضو کمیسیون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: آمریکایی‌ها در صورتی که منافعشان ایجاب کند، دست به هر اقدامی می‌زنند و نباید فراموش کنیم که با یک کشور بالقوه و بالفعل دشمن، در ابعاد مختلف مذاکره می‌کنیم.
ورود مجلس به ماجرای درز اسناد هسته‌ای/ وزارت خارج پاسخ دهد

دانلود فیلم با لینک مستقیم