واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

وکیل مدافع بابک زنجانی، بازداشت موکلش پس از تاریخ ۹ دی ۹۴ را غیرقانونی خوانده و گفته که اموال متهم شناسایی بشود یا نشود، تکلیف قانونی از قضات رسیدگی‌کننده ساقط نمی‌شود.

واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

(image)

وکیل مدافع بابک زنجانی، بازداشت موکلش پس از تاریخ ۹ دی ۹۴ را غیرقانونی خوانده و گفته که اموال متهم شناسایی بشود یا نشود، تکلیف قانونی از قضات رسیدگی‌کننده ساقط نمی‌شود.
واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی

فیلم سریال آهنگ