واکنش وزارت خارجه به بمباران مردم روستای سوری توسط هواپیماهای فرانسه

واکنش وزارت خارجه به بمباران مردم روستای سوری توسط هواپیماهای فرانسه

سخنگوی وزارت امور خارجه به بمباران مردم یک روستا در سوریه توسط هواپیماهای فرانسوی واکنش نشان داد.

واکنش وزارت خارجه به بمباران مردم روستای سوری توسط هواپیماهای فرانسه

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه به بمباران مردم یک روستا در سوریه توسط هواپیماهای فرانسوی واکنش نشان داد.
واکنش وزارت خارجه به بمباران مردم روستای سوری توسط هواپیماهای فرانسه

تکست آهنگ