واکنش وزارت خارجه به بریدن سر کشیش فرانسوی

واکنش وزارت خارجه به بریدن سر کشیش فرانسوی

سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به بریدن سر یک کشیش فرانسوی و یک کودک سوری در حلب سوریه گفت: بی شک اینگونه رفتارهای وحشیانه در هر کجا که باشد منفور و محکوم است.

واکنش وزارت خارجه به بریدن سر کشیش فرانسوی

(image)

سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به بریدن سر یک کشیش فرانسوی و یک کودک سوری در حلب سوریه گفت: بی شک اینگونه رفتارهای وحشیانه در هر کجا که باشد منفور و محکوم است.
واکنش وزارت خارجه به بریدن سر کشیش فرانسوی

ورزش و زندگی