واکنش وزارت خارجه به انحلال جمعیت الوفاق بحرین

واکنش وزارت خارجه به انحلال جمعیت الوفاق بحرین

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انحلال جمعیت الوفاق بحرین از سوی دادگاه آن کشور را در راستای تشدید فشارهای سازمان یافته بر شخصیت‌ها و جمعیت‌های میانه‌رو و اقدامی غیرسازنده توصیف کرد.

واکنش وزارت خارجه به انحلال جمعیت الوفاق بحرین

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انحلال جمعیت الوفاق بحرین از سوی دادگاه آن کشور را در راستای تشدید فشارهای سازمان یافته بر شخصیت‌ها و جمعیت‌های میانه‌رو و اقدامی غیرسازنده توصیف کرد.
واکنش وزارت خارجه به انحلال جمعیت الوفاق بحرین

دانلود سرا