واکنش طارمی به انفجار‌ در «فرودگاه آتاتورک» ترکیه/ خدارو شکر سالم هستیم!

واکنش طارمی به انفجار‌ در «فرودگاه آتاتورک» ترکیه/ خدارو شکر سالم هستیم!

مهدی طارمی تائید کرد خودش و رامین رضاییان سلامت هستند و صدای انفجار در فرودگاه را اصلا نشنیده‌اند.

واکنش طارمی به انفجار‌ در «فرودگاه آتاتورک» ترکیه/ خدارو شکر سالم هستیم!

(image)

مهدی طارمی تائید کرد خودش و رامین رضاییان سلامت هستند و صدای انفجار در فرودگاه را اصلا نشنیده‌اند.
واکنش طارمی به انفجار‌ در «فرودگاه آتاتورک» ترکیه/ خدارو شکر سالم هستیم!

خرید vpn تست

عکس های داغ جدید