واکنش سرمربی روبین‌کازان به گل‌های ملی آزمون

واکنش سرمربی روبین‌کازان به گل‌های ملی آزمون
سرمربی تیم فوتبال روبین‌کازان گفت: سردار آزمون با مصدومیت به اردوی روبین‌کازان بازگشت و شرکت او در بازی برابر اسپارتاک یک پرسش بزرگ است.

واکنش سرمربی روبین‌کازان به گل‌های ملی آزمون

سرمربی تیم فوتبال روبین‌کازان گفت: سردار آزمون با مصدومیت به اردوی روبین‌کازان بازگشت و شرکت او در بازی برابر اسپارتاک یک پرسش بزرگ است.
واکنش سرمربی روبین‌کازان به گل‌های ملی آزمون