واردات ۸ هزارتن شیرخشک با وجود ممنوعیت

واردات ۸ هزارتن شیرخشک با وجود ممنوعیت

آمار تولید و مصرف شیر در کشور حاکیست حدود یک میلیون تن شیر مازاد بر مصرف در کشور تولید می‌شود که می‌توان از آن ۸۰ تا ۹۰ هزار تن شیرخشک تهیه کرد و به جای واردات به کشورهای همسایه صادر کرد.

واردات ۸ هزارتن شیرخشک با وجود ممنوعیت

(image)

آمار تولید و مصرف شیر در کشور حاکیست حدود یک میلیون تن شیر مازاد بر مصرف در کشور تولید می‌شود که می‌توان از آن ۸۰ تا ۹۰ هزار تن شیرخشک تهیه کرد و به جای واردات به کشورهای همسایه صادر کرد.
واردات ۸ هزارتن شیرخشک با وجود ممنوعیت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

تلگرام