وابستگی عربستان به نفت، سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد

وابستگی عربستان به نفت، سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد

وزیر دفاع عربستان و جانشین ولی‌عهد این کشور اعلام کرد طرح چشم انداز ۲۰۳۰ برای پایان وابستگی عربستان به نفت در سال ۲۰۲۰ نتیجه خواهد داد.

وابستگی عربستان به نفت، سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد

(image)

وزیر دفاع عربستان و جانشین ولی‌عهد این کشور اعلام کرد طرح چشم انداز ۲۰۳۰ برای پایان وابستگی عربستان به نفت در سال ۲۰۲۰ نتیجه خواهد داد.
وابستگی عربستان به نفت، سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد

آپدیت آنلاین نود 32

اسکای نیوز