هیلاری کلینتون ماه عسل متحدان آمریکاست

هیلاری کلینتون ماه عسل متحدان آمریکاست

کنث پولاک کارشناس ارشد مرکز غرب آسیا در اندیشکده بروکینگز آمریکا در یادداشتی تلاش کرده تا برخلاف دیگران که یک سالگی برجام را تحلیل کردند، سال دوم اجرای برجام را بررسی نماید.

هیلاری کلینتون ماه عسل متحدان آمریکاست

(image)

کنث پولاک کارشناس ارشد مرکز غرب آسیا در اندیشکده بروکینگز آمریکا در یادداشتی تلاش کرده تا برخلاف دیگران که یک سالگی برجام را تحلیل کردند، سال دوم اجرای برجام را بررسی نماید.
هیلاری کلینتون ماه عسل متحدان آمریکاست

گیم پلی استیشن