هیلاری کلینتون در شکل‌گیری داعش کم نگذاشت

هیلاری کلینتون در شکل‌گیری داعش کم نگذاشت

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید تصمیمات «فاجعه‌بار» هیلاری کلینتون موجب شکل‌گیری و رشد داعش در سوریه و عراق شده است.

هیلاری کلینتون در شکل‌گیری داعش کم نگذاشت

(image)

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید تصمیمات «فاجعه‌بار» هیلاری کلینتون موجب شکل‌گیری و رشد داعش در سوریه و عراق شده است.
هیلاری کلینتون در شکل‌گیری داعش کم نگذاشت

خرم خبر