هیات انتخاب نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم معرفی شدند

هیات انتخاب نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم معرفی شدند

پرویز شیخ طادی، حبیب احمدزاده، یزدان عشیری، سهیل کریمی و سیداحد میکاییل زاده به عنوان اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم معرفی شدند.

هیات انتخاب نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم معرفی شدند

(image)

پرویز شیخ طادی، حبیب احمدزاده، یزدان عشیری، سهیل کریمی و سیداحد میکاییل زاده به عنوان اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم معرفی شدند.
هیات انتخاب نخستین جشنواره فیلم مدافعان حرم معرفی شدند

خرید بک لینک

دانلود موزیک