هویت عامل انفجارِ انتحاری روز گذشته استانبول شناسایی شد

با انجام آزمایش‌های دی.ان.اِی، هویت عامل حمله انتحاری روز گذشته در شهر استانبول شناسایی شد؛ به گفته مقامات ترک وی عضو داعش بوده است.