هواپیمای MH۱۷ بواسطه یک موشک زمین به هوای ساخت روسیه ساقط شده است

هواپیمای MH۱۷ بواسطه یک موشک زمین به هوای ساخت روسیه ساقط شده است

دفتر امنیت هوایی هلند طی گزارشی با اشاره به انتشار نتایج نهایی تحقیقات درباره سانحه سقوط هواپیمای MH۱۷ خطوط هوایی مالزی در اوکراین در پاییز آینده اعلام کرد که این هواپیما بواسطه یک موشک زمین به هوای ساخت روسیه ساقط شده است.

هواپیمای MH۱۷ بواسطه یک موشک زمین به هوای ساخت روسیه ساقط شده است

(image)

دفتر امنیت هوایی هلند طی گزارشی با اشاره به انتشار نتایج نهایی تحقیقات درباره سانحه سقوط هواپیمای MH۱۷ خطوط هوایی مالزی در اوکراین در پاییز آینده اعلام کرد که این هواپیما بواسطه یک موشک زمین به هوای ساخت روسیه ساقط شده است.
هواپیمای MH۱۷ بواسطه یک موشک زمین به هوای ساخت روسیه ساقط شده است

موسیقی