هواپیماهای با عمر بالا باید تا یک سال آینده از ناوگان خارج شوند/ فقط ۱۲ هواپیما با سال تولید ۲۰۰۰ به بعد داریم

هواپیماهای با عمر بالا باید تا یک سال آینده از ناوگان خارج شوند/ فقط ۱۲ هواپیما با سال تولید ۲۰۰۰ به بعد داریم

وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲۶۶ فروند هواپیمای موجود در ناوگان ۱۰۰ فروند زمین‌گیر است و ۱۶۶ فروند عمر مفید ۲۳ سال دارند که باید تا یک سال آینده از رده خارج شوند.

هواپیماهای با عمر بالا باید تا یک سال آینده از ناوگان خارج شوند/ فقط ۱۲ هواپیما با سال تولید ۲۰۰۰ به بعد داریم

(image)

وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲۶۶ فروند هواپیمای موجود در ناوگان ۱۰۰ فروند زمین‌گیر است و ۱۶۶ فروند عمر مفید ۲۳ سال دارند که باید تا یک سال آینده از رده خارج شوند.
هواپیماهای با عمر بالا باید تا یک سال آینده از ناوگان خارج شوند/ فقط ۱۲ هواپیما با سال تولید ۲۰۰۰ به بعد داریم

اس ام اس جدید