هند تسلیحات بیشتری به افغانستان می‌دهد

هند تسلیحات بیشتری به افغانستان می‌دهد

با وجود نگرانی‌های پاکستان، هند قصد دارد تسلیحات نظامی بیشتری به منظور مبارزه با تروریسم در اختیار افغانستان قرار دهد.

هند تسلیحات بیشتری به افغانستان می‌دهد

(image)

با وجود نگرانی‌های پاکستان، هند قصد دارد تسلیحات نظامی بیشتری به منظور مبارزه با تروریسم در اختیار افغانستان قرار دهد.
هند تسلیحات بیشتری به افغانستان می‌دهد

خبرهای داغ