هم‌اندیشی «گفتگوی واقعیت و خیال در سینمای مستند ایران» فراخوان داد

هم‌اندیشی «گفتگوی واقعیت و خیال در سینمای مستند ایران» فراخوان داد

فراخوان هم‌اندیشی «گفتگوی واقعیت و خیال در سینمای مستند ایران» که در نیمه اول مهر‌ماه ۱۳۹۵توسط «مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی» برگزار می‌شود، منتشر شد.

هم‌اندیشی «گفتگوی واقعیت و خیال در سینمای مستند ایران» فراخوان داد

(image)

فراخوان هم‌اندیشی «گفتگوی واقعیت و خیال در سینمای مستند ایران» که در نیمه اول مهر‌ماه ۱۳۹۵توسط «مرکزگسترش سینمای مستند و تجربی» برگزار می‌شود، منتشر شد.
هم‌اندیشی «گفتگوی واقعیت و خیال در سینمای مستند ایران» فراخوان داد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

دانلود فیلم جدید