همه دستاوردهای انقلاب را به نام دولت یازدهم مصادره نکنید

همه دستاوردهای انقلاب را به نام دولت یازدهم مصادره نکنید

وزیر سابق بهداشت با انتقاد از اظهارات اخیر وزیربهداشت گفت: دستاوردهای نظام در دوران پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان قابل دفاع است و نباید با سیاه‌نمایی به مردم نشانی غلط بدهیم تا مشکلات دوران خود را توجیه کنیم.

همه دستاوردهای انقلاب را به نام دولت یازدهم مصادره نکنید

(image)

وزیر سابق بهداشت با انتقاد از اظهارات اخیر وزیربهداشت گفت: دستاوردهای نظام در دوران پس از انقلاب در حوزه بهداشت و درمان قابل دفاع است و نباید با سیاه‌نمایی به مردم نشانی غلط بدهیم تا مشکلات دوران خود را توجیه کنیم.
همه دستاوردهای انقلاب را به نام دولت یازدهم مصادره نکنید

خرید لینک

آخرین اخبار ورزشی