همه‌گیری مالاریا در ۳ استان کشور

همه‌گیری مالاریا در ۳ استان کشور

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۱۵۷۲ مورد مالاریا به صورت همه‌گیری و وارده در سال گذشته گفت: مالاریا در ۳ استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان به صورت همه‌گیری وجود دارد.

همه‌گیری مالاریا در ۳ استان کشور

(image)

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۱۵۷۲ مورد مالاریا به صورت همه‌گیری و وارده در سال گذشته گفت: مالاریا در ۳ استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان به صورت همه‌گیری وجود دارد.
همه‌گیری مالاریا در ۳ استان کشور

پسورد نود 32

تلگرام