همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی «کنکاش» برگزار خواهد شد

همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی «کنکاش» برگزار خواهد شد

پنجمین همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی «کنکاش» به‌همت جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شریف و تهران، نیمه دوم مرداد ماه امسال برگزار خواهد شد.

همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی «کنکاش» برگزار خواهد شد

(image)

پنجمین همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی «کنکاش» به‌همت جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شریف و تهران، نیمه دوم مرداد ماه امسال برگزار خواهد شد.
همایش معرفی رشته‌های دانشگاهی «کنکاش» برگزار خواهد شد

استخدام