همایش «علم با ثروت» در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود

همایش «علم با ثروت» در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود

فردا؛ همایش «علم با ثروت» با موضوع کسب ثروت از علوم پایه در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود.

همایش «علم با ثروت» در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود

(image)

فردا؛ همایش «علم با ثروت» با موضوع کسب ثروت از علوم پایه در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود.
همایش «علم با ثروت» در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می‌‌شود

بک لینک رنک 6

میهن دانلود