هلاکت مسئول برنامه‌ریزی نظامی داعش در عراق

هلاکت مسئول برنامه‌ریزی نظامی داعش در عراق

مسئول برنامه‌ریزی نظامی گروه تروریستی داعش در استان نینوای عراق به هلاکت رسید.

هلاکت مسئول برنامه‌ریزی نظامی داعش در عراق

(image)

مسئول برنامه‌ریزی نظامی گروه تروریستی داعش در استان نینوای عراق به هلاکت رسید.
هلاکت مسئول برنامه‌ریزی نظامی داعش در عراق

بازی