هشدار سازمان ملل در مورد افزایش مرگ و میر های ناشی از گرما زدگی

هشدار سازمان ملل در مورد افزایش مرگ و میر های ناشی از گرما زدگی

دفتر کاهش خطرات آفات طبیعی سازمان ملل یکی از پی آمدهای تغییرات اقلیمی در سال های اخیر را افزایش موج گرما در سراسر کره زمین ذکر کرده و با ابراز نگرانی از بالا رفتن آمار مرگ و میر های ناشی از این پدیده خواستار تدابیر جهانی برای جلوگیری از این مرگ و میر ها شد.

هشدار سازمان ملل در مورد افزایش مرگ و میر های ناشی از گرما زدگی

(image)

دفتر کاهش خطرات آفات طبیعی سازمان ملل یکی از پی آمدهای تغییرات اقلیمی در سال های اخیر را افزایش موج گرما در سراسر کره زمین ذکر کرده و با ابراز نگرانی از بالا رفتن آمار مرگ و میر های ناشی از این پدیده خواستار تدابیر جهانی برای جلوگیری از این مرگ و میر ها شد.
هشدار سازمان ملل در مورد افزایش مرگ و میر های ناشی از گرما زدگی

قدیر نیوز