هشدار آمریکا درباره وقوع حوادث تروریستی هم زمان با یورو ۲۰۱۶

هشدار آمریکا درباره وقوع حوادث تروریستی هم زمان با یورو ۲۰۱۶

آمریکا روز سه شنبه درباره حملات تروریستی احتمالی هم زمان با برگزاری مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۶ در فرانسه هشدار داد.

هشدار آمریکا درباره وقوع حوادث تروریستی هم زمان با یورو ۲۰۱۶

(image)

آمریکا روز سه شنبه درباره حملات تروریستی احتمالی هم زمان با برگزاری مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۶ در فرانسه هشدار داد.
هشدار آمریکا درباره وقوع حوادث تروریستی هم زمان با یورو ۲۰۱۶

آهنگ جدید