هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان

هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از شهروندانش خواست از انجام سفر غیرضروری به عربستان ممانعت کنند.

هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان

(image)

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از شهروندانش خواست از انجام سفر غیرضروری به عربستان ممانعت کنند.
هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان

bluray movie download