هسته محیط زیست توسط جنبش دانشجویی تشکیل شد/ محیط زیست را به نسل آینده هدیه کنیم

هسته محیط زیست توسط جنبش دانشجویی تشکیل شد/ محیط زیست را به نسل آینده هدیه کنیم

مسئول هسته محیط زیست دانشگاه آزاد بجنورد گفت: جنبش دانشجویی هسته محیط زیست را با هدف پاکسازی طبیعت تشکیل داده و بنا دارد این امانت الهی را برای نسل آینده حفظ و مراقبت کند.

هسته محیط زیست توسط جنبش دانشجویی تشکیل شد/ محیط زیست را به نسل آینده هدیه کنیم

(image)

مسئول هسته محیط زیست دانشگاه آزاد بجنورد گفت: جنبش دانشجویی هسته محیط زیست را با هدف پاکسازی طبیعت تشکیل داده و بنا دارد این امانت الهی را برای نسل آینده حفظ و مراقبت کند.
هسته محیط زیست توسط جنبش دانشجویی تشکیل شد/ محیط زیست را به نسل آینده هدیه کنیم

آپدیت نود 32 به تاریخ امروز

wolrd press news